Kako narediti graf v Google Preglednicah

Pretežno podatkovno preglednico je težko prebrati in obdelati. Če uporabljate Google Preglednice, lahko z dodajanjem grafov v preglednico te informacije predstavite drugače za lažje branje. Tukaj je opisano, kako lahko v preglednico dodate grafe.

Preden začnemo, se morate zavedati rahle razlike v terminologiji. Tako kot Microsoft Excel se tudi Google Sheets sklicuje na vse vrste grafov kot grafikone. Za ustvarjanje teh grafov in grafikonov v Google Preglednicah lahko uporabite orodje Chart Editor.

Vstavite grafikon v Google Preglednice

V Google Preglednicah lahko ustvarite več različnih vrst grafov in grafikonov, od najosnovnejših linijskih in stolpčnih grafikonov za začetnike Google Preglednic do začetka, do bolj zapletenih svečnikov in radarskih kart za bolj napredno delo.

POVEZANE: Začetniški priročnik za Google Preglednice

Za začetek odprite preglednico Google Preglednic in izberite podatke, ki jih želite uporabiti za ustvarjanje grafikona. Kliknite Vstavi> Grafikon, da ustvarite grafikon in odprete orodje za urejanje grafikonov.

Privzeto se z vašimi podatki ustvari osnovni črtni grafikon, na desni pa se odpre orodje za urejanje grafikonov, ki ga lahko dodatno prilagodite.

Spremenite vrsto grafikona z orodjem za urejanje grafikonov

Če želite spremeniti vrsto grafikona, lahko uporabite orodje Chart Editor. Če se to samodejno ne prikaže na desni, dvokliknite grafikon, da prikažete meni.

Na zavihku »Nastavitev« v spustnem meniju »Vrsta grafikona« izberite drugo obliko grafa ali grafikona.

Različne vrste grafikonov in grafov so združene. Kliknite eno od možnosti, da spremenite vrsto grafikona iz črtnega grafikona v nekaj drugega.

Ko je grafikon izbran, se bo takoj spremenil, da se ujema s to novo vrsto grafikona.

Dodajte naslove diagramov in osi

Novo ustvarjeni grafikoni bodo poskušali potegniti naslove iz izbranega obsega podatkov. To lahko uredite po ustvarjanju grafikona in dodate dodatne naslove osi, da bo grafikon lažje razumljiv.

V orodju za urejanje grafikonov kliknite jeziček »Prilagodi« in nato kliknite »Naslovi grafikonov in osi«, da se prikaže podmeni.

Prilagodite naslove grafikonov

Google Preglednice bodo ustvarili naslov z uporabo naslovov stolpcev iz obsega podatkov, ki ste ga uporabili za grafikon. V podmeniju »Naslovi grafikonov in osi« bo privzeto najprej urejen naslov grafikona, če pa ni, ga izberite v spustnem meniju.

V polju »Besedilo naslova« uredite naslov grafikona na izbrano možnost.

Naslov grafikona se bo samodejno spremenil, ko končate s tipkanjem. Pisavo, velikost in obliko besedila lahko uredite tudi z možnostmi, ki so neposredno pod poljem »Naslov besedila«.

Dodajanje naslovov osi

Google Preglednice privzeto ne dodajo naslovov v posamezne osi grafikona. Če želite zaradi jasnosti dodati naslove, lahko to storite v podmeniju »Naslovi grafikonov in osi«.

Kliknite spustni meni in izberite »Naslov vodoravne osi«, če želite na spodnjo os dodati naslov, ali »Naslov navpične osi«, da dodate naslov osi na levi ali desni strani grafikona, odvisno od vrste grafikona.

V polje »Besedilo naslova« vnesite ustrezen naslov za to os. Naslov osi se bo samodejno prikazal na vašem grafikonu, ko končate s tipkanjem.

Tako kot pri naslovu grafikona lahko tudi za naslov osi prilagodite možnosti pisave in oblikovanja z uporabo ponujenih možnosti neposredno pod poljem »Besedilo naslova«.

Spremenite barve, pisave in slog grafikona

Zavihek »Prilagodi« v orodju za urejanje grafikonov ponuja dodatne možnosti oblikovanja grafikona ali grafa. Barve, pisave in splošen slog grafikona lahko prilagodite s klikom na podmeni »Chart Style«.

Od tu lahko med ponujenimi spustnimi meniji izberete različne barve obrobe grafike, pisave in barve ozadja. Te možnosti se bodo nekoliko razlikovale, odvisno od vrste grafikona, ki ste ga izbrali.

Če želite prihraniti čas, lahko nastavite tudi, da Google Preglednice samodejno generirajo grafikone z uporabo obsega podatkov, ki ga lahko neprestano urejate ali dodajate. Tako boste dobili graf ali grafikon, ki se samodejno spremeni med urejanjem podatkov.